img1
img2
Werkwijze

Algemene Voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden hier..

 

Samenwerkingen:

Kinderdagverblijf Poemelke werkt met de methode KIJK!0-4. Dit houdt in dat we aan de hand van deze methode inspelen op de behoeften en wensen van het kind. Door deze methode kunnen we aansluiten op de ontwikkelingsfase waar hij of zij op dat moment in zit.

Verder streven wij er als kinderdagverblijf naar om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Onze contacten met andere instanties hebben we daarom kort, zodat we meteen actie kunnen ondernemen en kunnen doorverwijzen naar de juiste instantie.

 

Kinderdagverblijf Poemelke werkt nauw samen met de volgende instanties:

- Intergrale vroeghulp Noord Limburg

- Consultatie bureau Gemeente Venlo/Horst

- Logopedie: Marie-Louise Savelsbergh-Baghuis www.logopediesavelsbergh.nl

- Fysiotherapie: Coenen Kids www.coenenkids.nl

 

Screening Personeel

Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij niet met kinderen mag werken. Deze verklaring is een momentopname. Daarna kan een medewerker alsnog strafbare feiten plegen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Daarom controleert Dienst Justis iedere dag of medewerkers in de kinderopvang nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd. Is dit het geval, dan wordt Kinderdagverblijf Poemelke hiervan op de hoogte gesteld.
Verder houdt Kinderdagverblijf Poemelke zich aan een selectieprocedure. Aan de volgende eisen zal een nieuwe medewerken dan in eerste instantie moeten voldoen:

* Minimaal een kindgericht MBO diploma (conform de CAO Kinderopvang)
* Flexibiliteit
* Open communicatieve vaardigheden
* Openstaan voor feedback
* Een liefdevolle houding naar de kinderen
* In het bezit van BHV of kinder EHBO

 

Oudercontact

Kinderdagverblijf Poemelke vindt het van groot belang dat U als ouders regelmatig contact heeft met de groepsleiding over de ontwikkeling van uw kind. Tijdens het halen en brengen is er vanzelfsprekend contact tussen ouders en leiding. Voor een meer uitgebreide informatie-uitwisseling kan altijd een afspraak op een wat rustiger moment worden gemaakt. Deze afspraak kan met een van de leidsters van de groep worden gemaakt.
Ook maakt Kinderdagverblijf Poemelke gebruik van digitale schriftjes. Dagelijks wordt er een 'verhaaltje' geschreven over wat Uw kind allemaal heeft meegemaakt op Kinderdagverblijf Poemelke. Om het wat levendiger te maken worden er ook vaak foto's gemaakt die dan bij het verhaaltje geplaatst worden, zodat ouders dit thuis kunnen bekijken.
Kinderdagverblijf Poemelke maakt gebruik van een nieuwsbrief die naar alle ouders wordt verstuurd om belangrijke zaken en mededelingen te delen met ouders. Zo worden alle ouders in een keer op de hoogte gesteld. Ook de oudercommissie kan van deze nieuwsbrief gebruik maken om notulen, uitnodigingen enz. te versturen.
Jaarlijks heeft de groepsleiding van Kinderdagverblijf Poemelke met ouders een gesprek om hun observaties te delen en de voortgang van de kinderen te bespreken. Het eerste jaar dat het kind naar Kinderdagverblijf Poemelke gaat vinden er meerdere gesprekken plaats namelijk: Het proeftijd gesprek (na 1 maand), het halfjaargesprek en het jaargesprek. Daarna is er elk jaar een gesprek rond de verjaardag van het kind. De methode KIJK! 0 / 4 jaar wordt gebruikt voor de observaties. In het pedagogisch beleidsplan staat uitgebreid beschreven hoe deze observatiemethode in zijn werk gaat.
Kinderdagverblijf Poemelke heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ouderparticipatie speelt hierin een belangrijke rol. Op Kinderdagverblijf Poemelke is dan ook een oudercommissie actief.
De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en ouders te behartigen, onder anderen door het beleid van Poemelke te beïnvloeden en door het Kinderdagverblijf gevraagd en ongevraagd te adviseren zoals over (kwaliteit van) de dienstverlening van Kinderdagverblijf Poemelke.
Ook helpt de oudercommissie bij de organisatie van bijzondere activiteiten. Een keer in de 3 maanden vindt er gezamenlijk overleg plaats. Voor de goede onderlinge communicatie is de directie van Poemelke regelmatig bij de vergaderingen van de oudercommissie aanwezig.
Een keer per jaar wordt er geprobeerd een algemene ouderavond te organiseren. Dit kan zijn rondom een bepaald thema of om met elkaar van gedachten te wisselen over de gang van zaken op het Kinderdagverblijf.

 

Oudercommissie

De informatie van de oudercommissie is terug te vinden in de klappers die bij Kinderdagverblijf Poemelke aanwezig zijn. Hierin zijn het reglement en de contactgegevens opgenomen. Als U contact op wilt nemen met de oudercommissie, kunt U contact opnemen via de mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Leden van de oudercommissie zijn:

* Felix Janssen - Voorzitter
* Tom Smits
* Wendy Draijer
* Gerben van Ommeren
* Eva van Deursen
* Korny Michiels
* Marlon Ermers

 

Kinderopvangtoeslag

Elke ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag. Om te berekenen hoeveel U terug krijgt als U uw kind aanmeldt bij Kinderdagverblijf Poemelke kunt U op onderstaande link klikken.

Bereken uw toeslag hier...

 


Pagina 1 van 2