img1
img2
Kinderdagverblijf / Buitenschoolse Opvang

Openingstijden & Uitleg

Kinderdagverblijf Poemelke gelegen op Fresh Park Venlo aan de rand van Grubbenvorst heeft geruime openingstijden. Dit om de mensen die op het Fresh Park terrein werken of mensen die werken met onregelmatige tijden tegemoet te komen.
Er zijn namelijk genoeg ouders die om 7 uur of nog eerder in de ochtend mogen beginnen met werken. Voor hen is het erg lastig om opvang te vinden aangezien de meeste Kinderdagverblijven pas geopend zijn vanaf 7 uur of half 8. Kinderdagverblijf Poemelke biedt U de mogelijkheid om Uw kinderen nog voor 7 uur te brengen. Ook kan het zijn dat ouders niet voor 18/19 uur klaar zijn met werken. Ook hier heeft Kinderdagverblijf Poemelke rekening mee gehouden en is de sluitingstijd pas om 19 uur.

Openingstijden:

Maandag tot en met Vrijdag: 6.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten dagen:
Nieuwjaarsdag (1 januari)
Tweede paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag (5 mei in 2020)
Hemelvaartsdag
Tweede pinksterdag
Eerste en tweede kerstdag (25 & 26 december)
Sluitingstijd om 17.00 uur:
Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag
Sinterklaasavond (5 december)
Kerstavond (24 december)
Oudejaarsavond (31 december)
 

Uurprijs

Kinderdagverblijf Poemelke gelegen op Fresh Park Venlo aan de rand van Grubbenvorst heeft twee verschillende uur prijzen. Dit heeft te maken met de verschillende opvangmogelijkheden. De ouders hebben namelijk de mogelijkheid om uren vast te leggen in een contract. Ouders verplichten zich hiermee wekelijks deze uren af te nemen. Ouders kunnen wijzigingen in deze contract-uren 2 maanden van te voren doorgeven. (Wat betekent, dat wij goed rekening kunnen houden met flexibele roosters van bijvoorbeeld mensen in de zorg). Ouders met vaste uren hebben voorrang op een plekje op ouders met flexibele uren. Natuurlijk probeert Kinderdagverblijf Poemelke zo veel mogelijk aan uw wensen te voldoen.

Er is ook nog de mogelijkheid om buiten het contract incidentele uren aan te vragen (ca. 1 week van te voren). Wanneer U opeens iets krijgt waardoor U uw kind weg moet brengen kunt U bij Poemelke nog steeds terecht. Kinderdagverblijf Poemelke zal op dat moment zo veel mogelijk proberen om aan deze wensen te voldoen. Dit worden de incidentele uren genoemd. U kunt een 0-uren contract afsluiten, waarbij U alleen gebruik maakt van de incidentele opvang.

Vaste uren: €6,30 euro
Incidentele uren: €7,40 euro

U betaalt een uurtarief van €7,40 euro wanneer U minder dan 2 maanden van te voren Uw wensen doorgeeft. Incidentele opvang kan tot uiterlijk 1 week van te voren worden aangevraagd. Indien dit meer dan 2 maanden van te voren wordt aangegeven, zal het bedrag van €6,30 euro in rekening worden gebracht. Wanneer het kind incidenteel niet komt, en dit meer dan 2 maanden van te voren wordt aangegeven, zullen deze opvang-uren niet in rekening worden gebracht. Dit geldt voor incidentele uren, maar ook voor de vaste en flexibele uren.

 

3 uurs regeling

Conform het convenant kwaliteit kinderopvang is het toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. Dit mag op de volgende tijden:

* Voor 9.30 uur
* Tussen 12.30 en 15.00 uur
* Na 16.30 uur

Aangezien Kinderdagverblijf Poemelke kleinschalig is, komt het regelmatig voor dat de beroepskracht-kind-ratio het toelaat dat er een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. Kinderdagverblijf Poemelke probeert alleen gebruik te maken van de 3 uurs-regeling als het in de praktijk echt werkbaar is. We willen niet dat kinderen onder deze regeling te lijden hebben. Dus wanneer het voor het werken prettiger is om met meer pedagogisch medewerkers te zijn, wordt dit ook gedaan.
In de uren dat de pedagogisch medewerker alleen op de groep staat tijdens de 3 uurs-regeling, is er een voortdurende inloop door ouders. Het onvoorspelbare karakter van de haal en brengsituaties (je weet niet exact wanneer een ouder binnen- of langsloopt en hoeveel tegelijk etc.). verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.
Ook heeft kinderdagverblijf Poemelke in het gebouw een camerasysteem in werking. Alle beelden worden opgenomen en 2 weken lang bewaard. De leidinggevenden kunnen beiden via hun telefoon inloggen en 24/7 kijken wat er live gebeurt in het Kinderdagverblijf.
Waar mogelijk wordt gekeken naar de inzet van stagiaires. Ook gebeurt het vaak dat er een halve groep draait op Kinderdagverblijf Poemelke en dat de leidinggevenden op kantoor werkzaamheden verrichten. Dan wordt er regelmatig onverwacht binnen gelopen op de groep.
In het pedagogisch beleidsplan is terug te lezen op welke andere manieren Kinderdagverblijf Poemelke probeert vorm te geven aan het 4ogenprincipe.

 

Flexibiliteit

Kinderdagverblijf Poemelke op Fresh Park Venlo aan de rand van Grubbenvorst biedt opvang in de ruimste zin van het woord.

Dit houdt in:

  • Wij zijn geopend van 6.00 uur in de ochtend t/m 19.00 uur in de avond;
  • U betaalt niet per dagdeel, maar per uur;
  • U kunt uw kind op elk moment van de dag halen en brengen;
  • Uren worden vastgelegd in een overeenkomst. Wanneer U een onregelmatig dienstverband heeft kunnen de opvanguren hierop worden aangepast. Dit houdt in dat het contract om de 2 maanden aangepast kan worden aan uw rooster;
  • Buiten de overeenkomst-uren bent U in de mogelijkheid om op korte termijn (ca. 1 week van te voren) opvang aan te vragen. Hiervoor wordt wel een hoger uurtarief berekend.
 

Groepsindeling


Onze groep is verticaal ingedeeld. Dit houdt in dat de leeftijden van de kinderen variëren van 0 t/m 4 jaar. De groep heeft iets weg van een gezinssituatie, door de diversiteit in leeftijd. Op de verticale groep wordt ieder kind op zijn eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Zo leert het grotere kind rekening te houden met kleinere kinderen en ook samen te spelen met leeftijdsgenoten.

Buitenschoolse Opvang

Kinderdagverblijf Poemelke biedt ook opvang aan kinderen tussen de 4 en 13 jaar.
Hierbij kunt U denken aan opvang tijdens de uren dat U in de avond of na school aan het werk bent. Maar ook tijdens vakanties is het mogelijk om uw kind bij Poemelke te laten spelen. Helaas is Kinderdagverblijf Poemelke niet in de mogelijkheid uw kind naar/van school te brengen/halen.
Verder is de Buitenschoolse Opvang hetzelfde geregeld als het Kinderdagverblijf (te denken aan: uren, tarieven, contract enz.). Alleen richt de Buitenschoolse Opvang zich vooral op de kinderen ouder dan 4 jaar.